Sitemap

Jaký je nejlepší způsob stahování videí z YouTube pomocí Pythonu?

Existuje několik různých způsobů, jak stahovat videa z YouTube pomocí Pythonu.Nejjednodušší způsob je použít vestavěný modul YouTube.Pomocí funkce youtube.download() můžete stáhnout jedno video nebo seznam videí nebo pomocí funkce youtube.get_video_ids() získat seznam ID videí pro konkrétní kanál nebo video.Můžete také použít funkci youtube.get_video_urls() k získání adres URL pro jednotlivá videa v kanálu nebo seznamu videí nebo funkci youtube.get_subscription_videos() k získání odběrů pro konkrétní kanály a videa.

Pokud si chcete stáhnout více videí najednou, můžete místo funkcí z modulu YouTube použít pandas DataFrame API.Můžete například použít následující kód k vytvoření DataFrame obsahujícího všechna videa na kanálu:

importovat pandy jako pd importovat Youtube # Získejte všechna videa na tomto kanálu data = pd . DataFrame ( Youtube . objects . filter ( 'channelId' , '=?' ), sloupce = [ 'id' ]) # Seřadit podle sestupných id dat .

Jak si mohu stáhnout video z YouTube pomocí Pythonu?

Python má vestavěný modul pro stahování videí s názvem YouTube.Modul YouTube můžete použít ke stažení videa z YouTube nebo jakékoli jiné webové stránky, která hostuje videa. Chcete-li stáhnout video pomocí modulu YouTube, musíte nejprve pro video vytvořit adresu URL.Adresa URL je jako http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id, kde ID_video_id je jedinečný identifikátor videa, které chcete stáhnout. Dále je třeba importovat modul YouTube do programu Python a zavolat funkci getVideoURL().Funkce getVideoURL() vrátí řetězec adresy URL, který obsahuje ID a název videa. Nakonec můžete použít funkci open() na tomto řetězci adresy URL k načtení videa do prohlížeče. Například:

importovat youtube

url = "http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id"

print("URL videa:", url)

getVideoURL(url)

Výstup: URL videa: http://www.youtube.com/watch?v=3b9sNzWL2NM&feature=youtu .

Je možné stáhnout video z YouTube pomocí Pythonu?

Ano, je možné stáhnout video z YouTube pomocí Pythonu.Nejprve budete muset vytvořit objekt YouTube.Dále budete muset získat adresu URL videa, které chcete stáhnout.Nakonec budete muset ke stažení videa použít rozhraní YouTube API. Zde je příklad úryvku kódu, který ukazuje, jak stáhnout video YouTube pomocí Pythonu:

importovat youtube

youtube = youtube.YouTube( 'uživatelské jméno' , 'heslo' )

url = 'https://www.youtube.com/watch?v=j3UfJ6DGZWk'

video_url = youtube.

Jakou knihovnu potřebuji ke stažení videa z YouTube pomocí Pythonu?

Abyste si mohli stáhnout video z YouTube pomocí Pythonu, budete potřebovat knihovnu PyYoutube.

Jak nainstaluji knihovnu potřebnou ke stažení videa z YouTube pomocí Pythonu?

Jak mohu použít knihovnu pro stahování YouTube ke stažení videa z YouTube?Jak mohu použít modul Python youtube-dl ke stažení videí z YouTube?V této příručce vám ukážeme, jak nainstalovat a používat modul Python youtube-dl ke stahování videí z YouTube. Knihovna YouTube Downloader Knihovna YouTube Downloader je knihovna, která vám umožňuje snadno stahovat videa z YouTube.Chcete-li knihovnu nainstalovat, zadejte do svého terminálu následující příkaz:pip install youtube-dl Chcete-li knihovnu použít, nejprve ji importujte do svého programu:import youtube_dlDále musíte vytvořit instanci třídy YoutubeDownloader:youtube_dl.YouTubeDownloader Poté musíte zadejte, ze kterého kanálu chcete načítat videa:channel = youtube_dl.YoutubeChannelInfo( 'youtube.com/user/username' ) Jakmile vytvoříte instanci třídy YoutubeDownloader, můžete začít stahovat videa voláním její metody get Videos() :videos = channel.get Videos()Pokud se při stahování videa vyskytnou nějaké chyby, vyvolá se výjimka a zobrazí se spolu se zprávou vysvětlující, co se pokazilo.Pokud například na vašem zařízení není dostatek úložného prostoru nebo pokud je na video vznesena stížnost na autorská práva, budou tyto chyby nahlášeny. Jakmile načtete všechna požadovaná videa, můžete je uložit na disk nebo zobrazit na obrazovce pomocí různých metod dostupných ve třídě YoutubeDownloader, jako je play(), pause() a tak dále.:play(): Tato metoda spustí přehrávání videa okamžitě.:pause(): Tato metoda pozastaví přehrávání videa. :stop(): Tato metoda zastaví přehrávání všech aktuálně přehrávaných videí.:info(): Tato metoda zobrazí obecné informace o aktuálním videu, jako je délka a přenosová rychlost.:download(název_souboru ):Tato metoda stáhne zadaný soubor z YouTube a zastaví přehrávání videa, pokud je již hotovo.:urlencode( url ):Tato metoda kóduje cílovou adresu URL, která bude uvedena ve výstupu této metody. (Další informace o kódování URL viz https://www2.w3schools.com/tags/urlencode/)Například::

# Import potřebných knihoven čas importu import os # Vytvoření a nastavení našeho objektu YoutubeDownloader ytd = youtube_dl . YoutubeDownloader () # Získání informací o jednom konkrétním kanálu pro tento tutoriál chan = ytd . YoutubeChannelInfo ( 'youtube.com/user/username' ) tisk ( "Načítání informací o {}" . formát ( chan )) # Získání všech požadovaných videí pro tento tutoriál vids = ytd . získat videa () tisk ( "Získávání všech požadovaných videí..." ) # Uložení každého staženého videa pro pozdější použití fname = " {} - {} .mp4" pro video ve videích : fname += ".mp4" os . mkdir (fname, 0775) čas. sleep ( 3 ) # Výstup cesty a názvu každého staženého videa tisk ( "Ukládání cesty každého staženého videa..." ) tisk ( "{} - {}.mp4" .

Kde najdu kód ke stažení videa z YouTube pomocí Pythonu?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože kód, který potřebujete ke stažení videa z YouTube, se bude lišit v závislosti na verzi Pythonu, kterou používáte, a na konkrétních funkcích webu YouTube, ke kterému se pokoušíte přistupovat.Některé obecné tipy, které mohou být užitečné, však zahrnují vyhledávání relevantních knihoven Pythonu online nebo ve vaší místní knihovně a hledání příkladů kódu, které ilustrují, jak používat konkrétní funkce knihovny.Nakonec si vždy přečtěte dokumentaci doprovázející jakoukoli knihovnu třetí strany, kterou se rozhodnete použít, než se pokusíte implementovat kteroukoli z jejích funkcí sami.

Existuje návod, který ukazuje, jak stáhnout video z YouTube pomocí Pythonu?

Na internetu jsem jich pár našel, ale byly buď příliš jednoduché, nebo nevyhovovaly mým konkrétním potřebám.Můžete pomoci?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože kroky potřebné ke stažení videa z YouTube pomocí Pythonu se budou lišit v závislosti na použité platformě a prohlížeči.Nicméně některé obecné tipy, které mohou být užitečné, zahrnují:

  1. Vyhledejte existující výukový program nebo průvodce, jak stahovat videa z YouTube pomocí Pythonu.
  2. Použijte vestavěné funkce poskytované programovacím jazykem Python k extrahování informací z video souboru YouTube (např. délka, ID atd.).
  3. V případě potřeby použijte knihovny třetích stran, jako je youtube_dl, abyste získali přístup ke konkrétním funkcím videí YouTube (např. stahování titulků).

Můžete mi dát příklad stahování videa z YouTube pomocí Pythonu?

Programovací jazyk Python lze použít ke stahování videí z YouTube.Prvním krokem je vytvoření objektu souboru, který představuje video YouTube.

Poté pomocí funkce video_download() stáhněte video.Nakonec pomocí funkce open() otevřete stažený soubor v novém okně nebo záložce.

Jaké kroky zahrnují stahování videa z YouTube pomocí Pythonu?

Existuje několik různých způsobů, jak stahovat videa z YouTube pomocí Pythonu.Nejjednodušší způsob je použít vestavěný modul youtube.Chcete-li to provést, musíte nejprve vytvořit instanci objektu YouTube:

importovat youtube

Poté můžete použít metodu get_video() k načtení videa z databáze:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM")

Pokud chcete stáhnout pouze jedno video, můžete znovu použít metodu get_video(), ale tentokrát zadejte adresu URL videa, které chcete stáhnout:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM", "q")

A konečně, pokud chcete získat všechna videa, která splňují určitá kritéria (například všechna videa v angličtině), můžete použít metodu search_videos():

Nejsem si jistý, jak bych to udělal... importovat youtube jako ytsearch = youtube . Youtube () ytsearch . search_videos ( 'en' ) # nebo alternativně ytsearch .

horký obsah