Sitemap

Jaki jest najlepszy sposób pobierania filmów z YouTube za pomocą Pythona?

Istnieje kilka różnych sposobów pobierania filmów z YouTube za pomocą Pythona.Najprostszym sposobem jest skorzystanie z wbudowanego modułu YouTube.Możesz użyć funkcji youtube.download() do pobrania pojedynczego filmu lub playlisty albo funkcji youtube.get_video_ids() do pobrania listy identyfikatorów filmów dla określonego kanału lub filmu.Możesz także użyć funkcji youtube.get_video_urls(), aby uzyskać adresy URL poszczególnych filmów na kanale lub playliście, albo funkcji youtube.get_subscription_videos() , aby uzyskać subskrypcje określonych kanałów i filmów.

Jeśli chcesz pobrać wiele filmów na raz, możesz użyć pandas DataFrame API zamiast korzystać z funkcji z modułu YouTube.Możesz na przykład użyć następującego kodu, aby utworzyć ramkę DataFrame zawierającą wszystkie filmy na kanale:

import pandy jako pd import Youtube # Pobierz wszystkie filmy z tego kanału data = pd . DataFrame (YouTube .objects. filter('channelId' , '=?' ), columns = [ 'id' ]) # Sortuj według malejącego identyfikatora data .

Jak mogę pobrać film z YouTube za pomocą Pythona?

Python ma wbudowany moduł do pobierania filmów o nazwie YouTube.Możesz użyć modułu YouTube, aby pobrać film z serwisu YouTube lub dowolnej innej witryny, która zawiera filmy. Aby pobrać film za pomocą modułu YouTube, musisz najpierw utworzyć adres URL filmu.Adres URL jest podobny do http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id, gdzie ID_video_id to unikalny identyfikator filmu, który chcesz pobrać. Następnie musisz zaimportować moduł YouTube do swojego programu w Pythonie i wywołać funkcję getVideoURL().Funkcja getVideoURL() zwróci ciąg adresu URL zawierający identyfikator i tytuł filmu. Na koniec możesz użyć funkcji open() na tym ciągu adresu URL, aby załadować film do przeglądarki. Na przykład:

zaimportuj youtube'a

url = "http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id"

print("Adres URL filmu:", adres URL)

getVideoURL(url)

Dane wyjściowe: adres URL filmu: http://www.youtube.com/watch?v=3b9sNzWL2NM&feature=youtu .

Czy można pobrać film z YouTube za pomocą Pythona?

Tak, można pobrać film z YouTube za pomocą Pythona.Najpierw musisz utworzyć obiekt YouTube.Następnie musisz uzyskać adres URL filmu, który chcesz pobrać.Na koniec musisz użyć interfejsu YouTube API, aby pobrać film. Oto przykładowy fragment kodu, który pokazuje, jak pobrać film z YouTube za pomocą Pythona:

zaimportuj youtube'a

youtube = youtube.YouTube( 'nazwa użytkownika' , 'hasło' )

url = „https://www.youtube.com/watch?v=j3UfJ6DGZWk”

video_url = youtube.

Jakiej biblioteki potrzebuję, aby pobrać film z YouTube za pomocą Pythona?

Aby pobrać film z YouTube za pomocą Pythona, potrzebujesz biblioteki PyYoutube.

Jak zainstalować bibliotekę potrzebną do pobrania filmu z YouTube za pomocą Pythona?

Jak korzystać z biblioteki programu do pobierania YouTube, aby pobrać film z YouTube?Jak mogę użyć modułu Pythona youtube-dl do pobierania filmów z YouTube?W tym przewodniku pokażemy, jak zainstalować i używać modułu Pythona youtube-dl do pobierania filmów z YouTube.Biblioteka YouTube DownloaderBiblioteka YouTube Downloader to biblioteka, która umożliwia łatwe pobieranie filmów z YouTube.Aby zainstalować bibliotekę, wpisz w swoim terminalu następującą komendę: pip install youtube-dl Aby użyć biblioteki, najpierw zaimportuj ją do swojego programu: import youtube_dl Następnie musisz utworzyć instancję klasy YoutubeDownloader: youtube_dl.YouTubeDownloader Następnie musisz określ, z którego kanału chcesz pobierać filmy:channel = youtube_dl.YoutubeChannelInfo( 'youtube.com/user/username' ) Po utworzeniu instancji klasy YoutubeDownloader możesz rozpocząć pobieranie filmów, wywołując jej metodę get Videos() :videos = channel.get Videos() Jeśli podczas pobierania filmu wystąpią jakiekolwiek błędy, zostanie zgłoszony wyjątek i zostanie wyświetlony komunikat wyjaśniający, co poszło nie tak.Na przykład, jeśli na Twoim urządzeniu nie ma wystarczającej ilości miejsca lub jeśli w stosunku do filmu zgłoszono roszczenie dotyczące praw autorskich, takie błędy zostaną zgłoszone. Po pobraniu wszystkich żądanych filmów możesz je zapisać na dysku lub wyświetlić na ekranie przy użyciu różnych metod dostępnych w klasie YoutubeDownloader, takich jak play(), pauza() itd.:play(): Ta metoda natychmiast rozpoczyna odtwarzanie wideo.:pause(): Ta metoda wstrzymuje odtwarzanie wideo. :stop(): Ta metoda zatrzymuje odtwarzanie wszystkich aktualnie odtwarzanych filmów.:info(): Ta metoda wyświetla ogólne informacje o bieżącym wideo, takie jak czas trwania i szybkość transmisji.:download( nazwa pliku ):Ta metoda pobiera określony plik z YouTube i zatrzymuje odtwarzaniefilmu, jeśli jest już gotowy.:urlencode( url ):Kody tej metody są celem adresu URL, który będzie prezentowany na wyjściu tej metody. (Więcej informacji na temat kodowania adresów URL można znaleźć na stronie https://www2.w3schools.com/tags/urlencode/) Na przykład:

# Importowanie niezbędnych bibliotek czas importu import os # Tworzenie instancji i konfiguracja naszego obiektu YoutubeDownloader ytd = youtube_dl . YoutubeDownloader () # Pobieranie informacji o jednym określonym kanale dla tego samouczka chan = ytd . YoutubeChannelInfo ('youtube.com/user/username') print("Pobieranie informacji o {}" .format ( chan )) # Pobieranie wszystkich potrzebnych nam filmów do tego samouczka vids = ytd . get Videos () print("Pobieranie wszystkich pożądanych filmów...") # Zapisywanie każdego pobranego filmu na później fname = "{} - {} .mp4" dla vid w vids: fname += ".mp4" os. mkdir (nazwa_pliku, 0775) czas. sleep (3) # Wyświetlanie ścieżki i tytułu każdego pobranego wideo print("Zapisywanie ścieżki każdego pobranego wideo...") print("{} - {}.mp4" .

Gdzie mogę znaleźć kod do pobrania filmu z YouTube za pomocą Pythona?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ kod potrzebny do pobrania filmu z YouTube będzie się różnić w zależności od używanej wersji Pythona i konkretnych funkcji witryny YouTube, do której próbujesz uzyskać dostęp.Jednak niektóre ogólne wskazówki, które mogą być przydatne, obejmują wyszukiwanie odpowiednich bibliotek Pythona online lub w lokalnej bibliotece oraz szukanie przykładów kodu ilustrujących sposób korzystania z określonych funkcji bibliotecznych.Na koniec zawsze upewnij się, że przeczytałeś dokumentację dołączoną do dowolnej biblioteki innej firmy, z której zdecydujesz się skorzystać, zanim spróbujesz samodzielnie zaimplementować jakąkolwiek jej funkcjonalność.

Czy istnieje samouczek, który pokazuje, jak pobrać film z YouTube za pomocą Pythona?

Znalazłem kilka w Internecie, ale były one albo zbyt proste, albo nie odpowiadały moim konkretnym potrzebom.Możesz pomóc?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ kroki niezbędne do pobrania filmu z YouTube za pomocą Pythona będą się różnić w zależności od używanej platformy i przeglądarki.Jednak niektóre ogólne wskazówki, które mogą być przydatne, obejmują:

  1. Wyszukaj istniejący samouczek lub przewodnik dotyczący pobierania filmów z YouTube za pomocą języka Python.
  2. Użyj wbudowanych funkcji języka programowania Python, aby wyodrębnić informacje z pliku wideo YouTube (np. długość, identyfikator itp.).
  3. W razie potrzeby użyj bibliotek innych firm, takich jak youtube_dl, aby uzyskać dostęp do określonych funkcji filmów YouTube (np. pobieranie napisów).

Czy możesz podać mi przykład pobierania filmu z YouTube za pomocą Pythona?

Języka programowania Python można używać do pobierania filmów z YouTube.Pierwszym krokiem jest utworzenie obiektu pliku reprezentującego wideo YouTube.

Następnie użyj funkcji video_download(), aby pobrać wideo.Na koniec użyj funkcji open(), aby otworzyć pobrany plik w nowym oknie lub nowej karcie.

Jakie są kroki związane z pobieraniem filmu z YouTube za pomocą Pythona?

Istnieje kilka różnych sposobów pobierania filmów z YouTube za pomocą Pythona.Najprostszym sposobem jest skorzystanie z wbudowanego modułu youtube.Aby to zrobić, musisz najpierw utworzyć instancję obiektu YouTube:

zaimportuj youtube'a

Następnie możesz użyć metody get_video() w celu pobrania wideo z bazy danych:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM")

Jeśli chcesz pobrać tylko jeden film, możesz ponownie użyć metody get_video(), ale tym razem podaj adres URL filmu, który chcesz pobrać:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM", "q")

Na koniec, jeśli chcesz tylko pobrać wszystkie filmy spełniające określone kryteria (na przykład wszystkie filmy w języku angielskim), możesz użyć metody search_videos():

Nie jestem pewien, jak bym to zrobił ... zaimportuj youtube jako ytsearch = youtube . YouTube () ytsearch . search_videos ( 'en' ) # lub alternatywnie ytsearch .

gorąca treść