Sitemap

Vad är det bästa sättet att ladda ner YouTube-videor med Python?

Det finns några olika sätt att ladda ner YouTube-videor med Python.Det enklaste sättet är att använda den inbyggda YouTube-modulen.Du kan använda funktionen youtube.download() för att ladda ner en enskild video eller spellista, eller funktionen youtube.get_video_ids() för att få en lista med video-ID:n för en specifik kanal eller video.Du kan också använda funktionen youtube.get_video_urls() för att få webbadresser för enskilda videor på en kanal eller spellista, eller funktionen youtube.get_subscription_videos() för att få prenumerationer på specifika kanaler och videor.

Om du vill ladda ner flera videor samtidigt kan du använda pandas DataFrame API istället för att använda funktioner från YouTube-modulen.Du kan till exempel använda följande kod för att skapa en DataFrame som innehåller alla videor på en kanal:

importera pandor som pd importera Youtube # Hämta alla videor på denna kanal data = pd . DataFrame ( Youtube . objects . filter ( 'channelId' , '=?' ), kolumner = [ 'id' ]) # Sortera efter fallande id-data .

Hur kan jag ladda ner en YouTube-video med Python?

Python har en inbyggd modul för att ladda ner videor som heter YouTube.Du kan använda YouTube-modulen för att ladda ner en video från YouTube eller någon annan webbplats som är värd för videor. För att ladda ner en video med YouTube-modulen måste du först skapa en URL för videon.Webbadressen är som http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id där ID_video_id är den unika identifieraren för videon du vill ladda ner. Därefter måste du importera YouTube-modulen till ditt Python-program och anropa getVideoURL()-funktionen.Funktionen getVideoURL() returnerar en URL-sträng som inkluderar videons ID och titel. Slutligen kan du använda funktionen open() på den här URL-strängen för att ladda videon i din webbläsare. Till exempel:

importera youtube

url = "http://www.youtube.com/watch?v=ID_video_id"

print("Video url:", url)

getVideoURL(url)

Utdata: Videons webbadress: http://www.youtube.com/watch?v=3b9sNzWL2NM&feature=youtu .

Är det möjligt att ladda ner en YouTube-video med Python?

Ja, det är möjligt att ladda ner en YouTube-video med Python.Först måste du skapa ett YouTube-objekt.Därefter måste du få URL:en till videon du vill ladda ner.Slutligen måste du använda YouTubes API för att ladda ner videon. Här är ett exempel på ett kodavsnitt som visar hur du laddar ner en YouTube-video med Python:

importera youtube

youtube = youtube.YouTube( 'användarnamn', 'lösenord')

url = 'https://www.youtube.com/watch?v=j3UfJ6DGZWk'

video_url = youtube.

Vilket bibliotek behöver jag för att ladda ner en YouTube-video med Python?

För att ladda ner en YouTube-video med Python behöver du PyYoutube-biblioteket.

Hur installerar jag det bibliotek som behövs för att ladda ner en YouTube-video med Python?

Hur använder jag YouTube-nedladdningsbiblioteket för att ladda ner en YouTube-video?Hur kan jag använda Python-modulen youtube-dl för att ladda ner videor från YouTube?I den här guiden kommer vi att visa dig hur du installerar och använder Python-modulen youtube-dl för att ladda ner videor från YouTube.YouTube Downloader LibraryYouTube Downloader Library är ett bibliotek som låter dig enkelt ladda ner videor från YouTube.För att installera biblioteket, skriv följande kommando i din terminal:pip install youtube-dlFör att använda biblioteket, importera det först till ditt program:import youtube_dlNästa måste du skapa en instans av YoutubeDownloader-klassen:youtube_dl.YouTubeDownloader Du måste sedan ange vilken kanal du vill hämta videor från:channel = youtube_dl.YoutubeChannelInfo( 'youtube.com/user/username' ) När du har skapat en instans av klassen YoutubeDownloader kan du börja ladda ner videor genom att anropa metoden get Videos() :videos = channel.get Videos()Om det finns några fel när en video laddas ner kommer ett undantag att tas upp och det kommer att visas tillsammans med ett meddelande som förklarar vad som gick fel.Till exempel, om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme på din enhet eller om ett upphovsrättsanspråk görs mot videon, kommer dessa fel att rapporteras. När du har hämtat alla önskade videor kan du antingen spara dem på disk eller visa dem på skärmen med olika metoder tillgängliga i YoutubeDownloader-klassen såsom play(), pause() och så vidare.:play(): Denna metod börjar spela upp videon omedelbart.:pause(): Denna metod pausar uppspelningen av videon. :stop(): Den här metoden stoppar uppspelningen av alla videor som spelas för närvarande.:info(): Den här metoden visar allmän information om den aktuella videon, såsom varaktighet och bithastighet.:download( filnamn ):Denna metod laddar ner den angivna filen från YouTube och slutar spela upp videon redan klar.:urlencode( url ):De här metoderna är måladress till en webbadress som kommer att presenteras i utdata från denna metod. (För mer information om URL-kodning se https://www2.w3schools.com/tags/urlencode/) Till exempel::

# Importera nödvändiga bibliotek import time import os # Instantiering och inställning av vårt YoutubeDownloader-objekt ytd = youtube_dl. YoutubeDownloader () # Hämtar information om en specifik kanal för denna handledning chan = ytd . YoutubeChannelInfo ( 'youtube.com/user/username' ) print ( "Hämtar information om {}" . format ( chan )) # Hämta alla våra önskade videor för denna handledning vids = ytd . get Videos () print ( "Hämtar alla våra önskade videor..." ) # Sparar varje nedladdad video för senare fname = " {} - {} .mp4" för vid in vids : fname += ".mp4" os . mkdir (fname, 0775) tid. sleep ( 3 ) # Utmatning av varje nedladdad videos sökväg och titelutskrift ( "Spara varje nedladdad videos sökväg...") print ( "{} - {}.mp4" .

Var kan jag hitta koden för att ladda ner en YouTube-video med Python?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom koden du behöver för att ladda ner en YouTube-video kommer att variera beroende på vilken version av Python du använder och de specifika funktionerna på YouTube-webbplatsen du försöker komma åt.Några allmänna tips som kan vara användbara inkluderar dock att söka efter relevanta Python-bibliotek online eller i ditt lokala bibliotek och leta efter kodexempel som illustrerar hur man använder specifika biblioteksfunktioner.Slutligen, se alltid till att läsa dokumentationen som medföljer alla tredjepartsbibliotek du bestämmer dig för att använda innan du försöker implementera någon av dess funktioner själv.

Finns det en handledning som visar hur man laddar ner en YouTube-video med Python?

Jag hittade några på nätet, men de var antingen för grundläggande eller fungerade inte med mina specifika behov.Kan du hjälpa?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom stegen som krävs för att ladda ner en YouTube-video med Python varierar beroende på vilken plattform och webbläsare som används.Men några allmänna tips som kan vara användbara inkluderar:

  1. Sök efter en befintlig handledning eller guide om hur du laddar ner YouTube-videor med Python.
  2. Använd de inbyggda funktionerna som tillhandahålls av programmeringsspråket Python för att extrahera information från en YouTube-videofil (t.ex. längd, ID, etc.).
  3. Använd tredjepartsbibliotek som youtube_dl vid behov för att komma åt specifika funktioner i YouTube-videor (t.ex. nedladdning av undertexter).

Kan du ge mig ett exempel på hur du laddar ner en YouTube-video med Python?

Programmeringsspråket Python kan användas för att ladda ner YouTube-videor.Det första steget är att skapa ett filobjekt som representerar YouTube-videon.

Använd sedan funktionen video_download() för att ladda ner videon.Använd slutligen funktionen open() för att öppna den nedladdade filen i ett nytt fönster eller flik.

Vilka är stegen för att ladda ner en YouTube-video med Python?

Det finns några olika sätt att ladda ner YouTube-videor med Python.Det enklaste sättet är att använda den inbyggda youtube-modulen.För att göra detta måste du först skapa en instans av YouTube-objektet:

importera youtube

Sedan kan du använda metoden get_video() för att hämta en video från databasen:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM")

Om du bara vill ladda ner en enskild video kan du använda metoden get_video() igen, men den här gången skickar du in webbadressen för videon som du vill ladda ner:

youtube.get_video("https://www.youtube.com/watch?v=QaP2fCi5BzM", "q")

Slutligen, om du bara vill ta tag i alla videor som matchar ett visst kriterium (till exempel alla engelska videor), kan du använda metoden search_videos():

Jag är inte säker på hur jag skulle gå till väga... importera youtube som ytsearch = youtube . Youtube () ytsearch . search_videos ( 'sv' ) # eller alternativt ytsearch .

contenuto caldo