Sitemap

Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace?

Có một số cách để xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn.Để xóa tất cả danh sách và dữ liệu của bạn: 1.Đăng nhập Facebook2.Nhấp vào liên kết Cài đặt Tài khoản ở góc trên cùng bên trái của trang chính3.Trong "Thông tin tài khoản của bạn", hãy nhấp vào Thị trường 4.Ở bên phải của màn hình, trong "Xóa tài khoản thị trường của bạn", hãy chọn Xóa tất cả5.Nhấn OK để xác nhận 6.Khi bạn đã xóa tài khoản thị trường của mình, mọi sản phẩm bạn đã bán sẽ không còn hiển thị hoặc có thể mua được nữa7.Nếu bạn muốn giữ một số dữ liệu sản phẩm của mình cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc mục đích lưu trữ, bạn có thể tải xuống bằng cách nhấp vào nút Tải xuống bên cạnh mỗi danh sách8.Bạn cũng có thể xuất tất cả dữ liệu sản phẩm của mình dưới dạng tệp CSV bằng cách nhấp vào Xuất dữ liệu danh sách ở cuối mỗi danh sách9.Lưu ý: Xóa tài khoản thị trường của bạn sẽ không xóa bất kỳ sản phẩm nào bạn đã bán10.Nếu bạn có thắc mắc về việc xóa tài khoản thị trường của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ11. "Làm cách nào để xóa trang doanh nghiệp trên Facebook của tôi?"" Làm cách nào để xóa Trang Facebook của tôi?"Có hai cách để xóa một trang doanh nghiệp trên Facebook: 1) Xóa chính Trang2) Vô hiệu hóa quyền truy cập công khai vào Trang Nếu bạn muốn vô hiệu hóa quyền truy cập công khai vào một Trang nhưng vẫn duy trì hoạt động và chỉ dành cho nhân viên, hãy làm theo các bước sau : 1) Đăng nhập Facebook2) Đi tới Trang -> Chỉnh sửa Hồ sơ -> Chi tiết 3) Trong phần "Truy cập Công cộng", chọn Không có Quyền truy cập Công khai (Trang là riêng tư và chỉ nhân viên mới có thể xem) hoặc Riêng tư (Chỉ nhân viên mới có thể xem trang này Trang) .4) Nhấp vào Lưu thay đổi Khi bạn hoàn thành bước này, bất kỳ ai xem hoặc chỉnh sửa Trang này sẽ được thông báo rằng nó không có sẵn để xem công khai. "Làm cách nào để xóa tiểu sử trên Google+ của tôi?"Hồ sơ trên Google+ được lưu trữ trong máy chủ của Google nên không thể xóa chúng khỏi máy tính của cá nhân- chúng phải được xóa thông qua Google +. Để xóa hồ sơ trên Google+: 1) Đăng nhập vào Google + 2) Từ thanh menu chính, chọn Hồ sơ3) Trên ở bên trái màn hình, nhấp vào Tác vụ khác4) Trong "Hồ sơ và ảnh", chọn Xóa hồ sơ5] Nếu được Google+ nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn và sau đó nhấp vào Xóa hồ sơ6] Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện cho bạn biết rằng việc xóa đã thành công7] Hồ sơ sẽ biến mất từ dòng thời gian của bạn và từ kết quả tìm kiếm8] Mọi bài đăng được thực hiện trước khi xóa sẽ vẫn trực tuyến9] Mọi ảnh được tải lên trước khi xóa sẽ vẫn trực tuyến10} Mọi liên hệ được thêm vào trước khi xóa sẽ vẫn trực tuyến Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc xóa hồ sơ trên Google+, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ. "

Cách xóa cửa hàng Etsy của tôi

Etsy cho phép người dùng quản lý cửa hàng của họ thông qua trang web cũng như thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khi đăng nhập vào Etsy, người dùng có thể tìm thấy tên cửa hàng của mình ở góc trên cùng bên phải. Họ cũng có thể tìm thấy các liên kết dẫn họ trực tiếp đến các phần khác nhau trong cửa hàng của họ: Giới thiệu về bản thân, Chính sách & quy trình, Bài đăng & trang, Sản phẩm, Lịch sử bán hàng, Khách hàng & Đơn đặt hàng. Trong các phần này, người dùng có sẵn một số tùy chọn như tạo sản phẩm hoặc trang mới; chỉnh sửa những cái hiện có; quản lý đơn hàng; xem lịch sử bán hàng trong quá khứ; và nhiều hơn nữa !

Hướng dẫn sau đây trình bày cách người dùng có thể quản lý cài đặt của cửa hàng, bao gồm cả việc tắt thông báo; loại bỏ các mặt hàng khỏi bán; thay đổi thông tin vận chuyển; và nhiều hơn nữa !Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về cách khách hàng có thể mua các mặt hàng từ một cửa hàng dành cho người khuyết tật!Cuối cùng, chúng tôi cung cấp các mẹo để theo dõi các thay đổi được thực hiện trong cửa hàng Etsy theo thời gian!

Để quản lý cài đặt trong cửa hàng Etsy, trước tiên Người dùng cần truy cập vào "Cài đặt cửa hàng" của họ, có thể được tìm thấy trong "Cửa hàng của tôi" nằm trong cả trang web VÀ ứng dụng di động của họ. Khi vào trong “Cài đặt cửa hàng”Người dùng sẽ nhận thấy 3 tab ở phần trên của màn hình: GIỚI THIỆU TÔI> CHÍNH SÁCH & THỦ TỤC> BÀI ĐĂNG & TRANG> SẢN PHẨM> LỊCH SỬ BÁN HÀNG> KHÁCH HÀNG & ĐƠN HÀNG.

Làm cách nào để xóa danh sách Facebook Marketplace của tôi?

Nếu bạn muốn xóa danh sách Facebook Marketplace của mình, hãy làm theo các bước sau: 1.Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của màn hình3.Chọn Cài đặt tài khoản 4.Trong 'Trang của bạn', hãy nhấp vào Thị trường5.Ở phía bên trái của màn hình, trong phần 'Quản lý danh sách của bạn', hãy nhấp vào 'Xóa danh sách của tôi.'6.Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, xác nhận rằng bạn muốn xóa danh sách của mình bằng cách nhấp vào 'Có' 7.Khi bạn đã xóa danh sách của mình, danh sách đó sẽ không còn xuất hiện trong các tìm kiếm hoặc có thể truy cập được đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản Facebook của bạn8.Nếu bạn cần kích hoạt lại danh sách thị trường của mình, vui lòng liên hệ với [email protected] để được hỗ trợ!Làm cách nào để liệt kê một mặt hàng để bán trên trang Facebook Marketplace của tôi?Nếu bạn muốn liệt kê một mặt hàng để bán trên trang Facebook Marketplace của mình, hãy làm theo các bước sau: 1.Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn 2.Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của màn hình3.Chọn Cài đặt tài khoản 4.Trong 'Trang của bạn', hãy nhấp vào Thị trường5.Ở phía bên trái của màn hình, trong 'Danh sách các mặt hàng cần bán', hãy chọn một danh mục6a Nếu không có danh mục cụ thể cho những gì bạn đang bán (ví dụ: nếu bạn đang bán đồ nội thất), hãy chọn một trong các danh mục chung của chúng tôi (Quần áo & Phụ kiện, Đồ gia dụng, v.v.

Làm cách nào để hủy tài khoản Facebook Marketplace của tôi?

Nếu bạn không muốn sử dụng hoặc duy trì tài khoản Facebook Marketplace của mình nữa, bạn có thể hủy tài khoản đó.Để làm như vậy: 1.Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn 2.Nhấp vào tab Tài khoản3.Trong "Cài đặt tài khoản của bạn", hãy nhấp vào liên kết Quản lý sản phẩm và dịch vụ4.Trên trang Quản lý Sản phẩm và Dịch vụ, hãy nhấp vào liên kết Thị trường 5.Trên trang Thị trường, trong "Hồ sơ của bạn", hãy nhấp vào nút Hủy tài khoản của tôi6.Nếu bạn có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liệt kê trong tài khoản Marketplace của mình, chúng sẽ bị xóa sau khi bạn hủy bỏ nó7.Nếu bạn không có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liệt kê trong tài khoản Marketplace của mình, sẽ không có gì xảy ra8.Sau khi bạn đã hủy tài khoản Facebook Marketplace của mình, xin lưu ý rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bán thông qua nền tảng này sẽ không còn khả dụng nữa9.Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace của tôi?

Nếu bạn không muốn sử dụng hoặc duy trì tài khoản Facebook Marketplace của mình nữa, bạn có thể hủy tài khoản đó bằng cách làm theo các bước sau:

Đăng nhập vào hồ sơ Facebook của bạn và đi tới Cài đặt tài khoản của bạn> Quản lý sản phẩm & dịch vụ> Thị trường.

Trên trang này, trong "Hồ sơ của bạn"> "Hủy tài khoản của tôi", hãy nhập chi tiết xác nhận và nhấn Hủy tài khoản của tôi.

Làm thế nào để hủy kích hoạt thị trường trên facebook?

Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn?Làm cách nào để hủy kích hoạt tài khoản Facebook Marketplace của bạn?Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn?1.Trên màn hình chính của Facebook, hãy nhấp vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình.Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy chọn Cài đặt tài khoản.Bên dưới Tên tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Hủy kích hoạt tài khoản của bạn.Nhấp vào Có khi được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn hủy kích hoạt tài khoản của mình.Sau khi quá trình hủy kích hoạt hoàn tất, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng tài khoản thị trường của mình nữa và bất kỳ sản phẩm hoặc danh sách nào bạn đã tạo sẽ bị xóa khỏi Facebook vĩnh viễn!6.Nếu bạn quyết định rằng bạn muốn kích hoạt lại tài khoản thị trường của mình, hãy làm theo các bước sau: a) Đăng nhập vào Facebook b) Nhấp vào Ảnh Hồ sơ ở góc trên cùng bên phải của màn hình chính c) Bên dưới Tên của Bạn, nhấp vào Kích hoạt lại Tài khoản của Bạn d ) Nhập mật khẩu của bạn và xác nhận kích hoạt e) Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập và sử dụng lại tất cả các tính năng của tài khoản thị trường của mình!7.Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn cần trợ giúp xóa tài khoản thị trường của mình khỏi Facebook, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 1-800-FACEBOOK (1-800-343-3334) .8. (Tùy chọn) Để theo dõi những sản phẩm và danh sách nào vẫn hiển thị sau khi xóa toàn bộ danh sách thị trường, hãy cân nhắc sử dụng công cụ phân tích thị trường như Listorious hoặc Knoji. Những công cụ này cho phép người dùng xem sản phẩm nào đang được bán thường xuyên nhất trên các danh mục và khu vực khác nhau, điều này có thể giúp họ xác định xem họ có nên xóa các mặt hàng cụ thể khỏi danh sách của mình hay không. "

Để xóa danh sách sản phẩm khỏi trang thị trường facebook:

Đăng nhập vào Facebook

Nhấp vào ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên phải

Bên dưới tên nhấp vào "kích hoạt lại"

Nhập mật khẩu rồi nhấn "xác nhận"

Bây giờ bạn sẽ có thể bán bất cứ thứ gì một lần nữa!Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra trong khi bán hàng (ví dụ như ai đó không trả tiền), đừng lo lắng - chúng tôi cũng đã giải quyết vấn đề này!Chỉ cần gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support @ listoriousapp ...

Làm thế nào để bạn xóa tài khoản thị trường của bạn trên facebook?

Có một số cách để xóa tài khoản thị trường của bạn trên facebook.Bạn có thể sử dụng các bước sau: 1.Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn 2.Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của trang Facebook3.Chọn Cài đặt 4.Trong Tài khoản và quyền riêng tư, hãy nhấp vào Thị trường 5.Trên trang cài đặt Thị trường, nhấp vào Xóa tài khoản của tôi6.Nhập mật khẩu của bạn7.Nhấp vào Xóa tài khoản của tôi8.Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp để xóa tài khoản thị trường của mình, vui lòng liên hệ với [email protected] Làm cách nào để xóa tài khoản thị trường Facebook của tôi?Có một số cách để xóa tài khoản thị trường Facebook của bạn- bạn có thể sử dụng các bước sau: 1) Đăng nhập vào hồ sơ Facebook của bạn 2) Đi tới "Cài đặt" 3) Trong "Tài khoản và quyền riêng tư" 4) Trên tab "Thị trường" 5) Trong "Xóa tài khoản của tôi" 6) Nhập mật khẩu của bạn 7) Nhấp vào "Xóa tài khoản của tôi" 8) Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp xóa tài khoản thị trường của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng tại support @ facebook.

Làm cách nào để xóa tài khoản thị trường facebook của tôi?

Có một số cách để xóa tài khoản thị trường facebook của bạn.Bạn có thể xóa nó thông qua cài đặt Facebook của mình hoặc bằng cách làm theo các bước bên dưới.Đăng nhập vào Facebook.Nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải của màn hình3.Chọn Cài đặt 4.Trong Tài khoản & Bảo mật, hãy nhấp vào Thị trường 5.Ở bên trái của trang, trong Xóa tài khoản của tôi, hãy chọn Có6.Làm theo hướng dẫn trên màn hình7.Nếu bạn muốn giữ bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với tài khoản thị trường của mình, bao gồm các sản phẩm bạn đã bán và phản hồi bạn đã cung cấp, bạn cần sao chép thông tin này ở nơi khác (chẳng hạn như ổ USB) và sau đó xóa tài khoản thị trường của bạn từ Facebook8.Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng tất cả danh sách sản phẩm và nội dung liên quan của bạn đều bị xóa khỏi các trang Facebook của bạn9. (Tùy chọn) Để bảo vệ bạn khỏi những kẻ lừa đảo có thể vẫn đang cố gắng liên hệ với bạn sau khi xóa tài khoản thị trường của họ, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một hồ sơ công khai mới và thiết lập xác thực hai yếu tố10. (Tùy chọn) Nếu bạn không thoải mái khi xóa toàn bộ tài khoản Marketplace của mình nhưng muốn vô hiệu hóa chức năng của nó để sử dụng trong tương lai, hãy làm theo các bước sau: 1.Đăng nhập Facebook2.Nhấp vào Ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên phải của màn hình3a Nếu không có ảnh hồ sơ nào được hiển thị bên cạnh Tên của bạn ở góc trên cùng bên trái của Trang của bạn: 4a Di chuột qua Tên của bạn5a Nhấp vào Chỉnh sửa Ảnh hồ sơ6a Chọn Tải lên ảnh7a Duyệt để tìm và chọn một hình ảnh đại diện cho bạn8a Nhấp vào Lưu9b Nếu đã có một hình ảnh tiểu sử được hiển thị bên cạnh Tên của bạn ở góc trên cùng bên trái của Trang của bạn: 10b Di chuột qua Tên của bạn11b Nhấp vào Chỉnh sửa Hồ sơ Hình ảnh12b Chọn Tải lên Hình ảnh13b Duyệt để tìm và chọn một hình ảnh sẽ đại diện cho bạn. vô hiệu hóa tài khoản thị trường hiện có. "Làm cách nào để xóa khuôn mặt của mình tài khoản thị trường sách?

Có một số cách mà người dùng có thể xóa tài khoản chợ của họ - thông qua cài đặt Facebook của họ hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn cụ thể được cung cấp bên dưới:

Đăng nhập vào Facebook

Bước đầu tiên là đăng nhập vào trang web của chúng tôi - chỉ cần nhập www dot facebook dot com vào bất kỳ thanh địa chỉ trình duyệt web nào!Sau khi đăng nhập - hãy tiếp tục và nhấp vào "Cài đặt" nằm ở thanh công cụ góc trên bên phải ...

Trong tab "Tài khoản & Bảo mật" - tìm liên kết "Thị trường" ...

Sau khi nhấp vào - cuộn xuống cho đến khi tìm thấy tùy chọn "Xóa tài khoản của tôi" ...

Chỉ cần nhấn nút 'Có' khi đã sẵn sàng!Thao tác này sẽ ngay lập tức xóa tất cả nội dung liên quan đến (các) danh sách thị trường cụ thể này ... và bất kỳ thứ gì khác được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu FB cá nhân của người dùng liên quan đến danh mục sản phẩm / dịch vụ cụ thể này!Tuy nhiên, hãy lưu ý - nếu người dùng muốn sau này khi xem xét lại khôi phục một số / tất cả dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu FB liên quan đến DANH MỤC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỤ THỂ NÀY, họ phải lặp lại các bước 1-4 ở trên VÀ đồng thời làm theo các hướng dẫn bổ sung được trình bày DƯỚI ĐÂY có tiêu đề "Sao chép dữ liệu danh sách sản phẩm ở nơi khác ( nếu cần thiết) "... hoặc có nguy cơ mất mát tiềm ẩn chẳng hạn như không bao giờ nhìn thấy dữ liệu nói trên nữa!FYI: Bất kỳ phản hồi hoặc xếp hạng nào được đưa ra trong thời gian người dùng tích cực bán sản phẩm QUA THỊ TRƯỜNG NÀY SẼ ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN FACEBOOK CŨNG NHƯ KHÔNG CHỨA BẤT KỲ QUYỀN RIÊNG NÀO MÀ KHÔNG CHỨA CHÚNG CÓ THỂ BỊ NGƯỜI DÙNG KHÁC XEM TIẾP THÔNG QUA TRANG HỒ SƠ HOẶC TRANG CÔNG TY TRÊN FACEBOOK CỦA HỌ !!!Miễn là phản hồi không chứa thông tin nhận dạng cá nhân như tên, v.v.

Có thể xóa tài khoản Facebook Marketplace không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì quy trình xóa tài khoản Facebook Marketplace sẽ khác nhau tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể liên quan.Tuy nhiên, nói chung, có thể xóa tài khoản Facebook Marketplace nếu bạn không muốn nó hoạt động nữa hoặc nếu bạn đã bị tạm ngưng tài khoản do vi phạm điều khoản dịch vụ.

Để xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.
 2. Nhấp vào liên kết Cài đặt Tài khoản nằm ở góc trên cùng bên phải của trang chính.
 3. Trong “Hồ sơ của bạn”, hãy nhấp vào liên kết có nhãn “Thị trường”.
 4. Trên trang “Thị trường”, hãy nhấp vào liên kết có nội dung “Hủy kích hoạt tài khoản của bạn”.
 5. Nhập mật khẩu của bạn vào trường thích hợp và nhấp vào nút Hủy kích hoạt Tài khoản của tôi để xác nhận quyết định của bạn.Khi bạn đã hủy kích hoạt tài khoản thị trường của mình, tài khoản này sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Facebook và tất cả các hoạt động liên quan với nó sẽ không thể truy cập được.

Tôi có thể hủy kích hoạt danh sách thị trường của mình trên facebook không?

Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn?Làm cách nào để hủy kích hoạt tài khoản Facebook Marketplace của bạn?Tôi có thể xóa danh sách thị trường của mình trên Facebook không?Các bước để xóa danh sách thị trường trên Facebook là gì?Làm cách nào để hủy kích hoạt danh sách thị trường của tôi trên Facebook?Làm cách nào để xóa tài khoản thị trường của tôi trên Facebook?Có thể xóa danh sách thị trường của tôi trên Facebook không?Các bước để xóa danh sách thị trường trên Facebook là gì?"

Nếu bạn muốn xóa doanh nghiệp Marketplace khỏi hồ sơ của mình, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt doanh nghiệp Marketplace của mình để không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang Facebook của bạn.
 2. Nhấp vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình (được gọi là "Menu").
 3. Trong "Cài đặt", nhấp vào "Trang".
 4. Ở bên phải của trang, trong "Thị trường", hãy nhấp vào "Quản lý trang".
 5. Trong danh sách các trang xuất hiện, hãy chọn trang của bạn và nhấp vào "Xóa Trang".
 6. Đăng nhập vào tài khoản Google Search Console của bạn.Nhấp vào 'Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm'Chọn 'Tiếp thị & Quảng cáo'Trong 'Quảng cáo', hãy tìm và chọn 'Tiếp thị trên Facebook'Trong 'Chiến dịch', hãy tìm và chọn chiến dịch của bạn Để hủy kích hoạt nó, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh 'Đã bật.

Bạn có thể vô hiệu hóa thị trường trên facebook không?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản Facebook Marketplace của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Facebook.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của màn hình và chọn Cài đặt từ menu xuất hiện.
 3. Trên tab Chung, bên dưới Cài đặt tài khoản, hãy bấm vào Thị trường.
 4. Trong Tài khoản thị trường của bạn, hãy nhấp vào nút Xóa tài khoản này và xác nhận quyết định của bạn bằng cách nhấp lại vào nút Xóa tài khoản này.

Làm cách nào để tắt Marketplace trên ứng dụng facebook?

Cách xóa tài khoản Facebook Marketplace của bạn Làm cách nào để hủy kích hoạt Tài khoản Facebook Marketplace trên iPhone hoặc Android?Làm cách nào để xóa tài khoản Facebook Marketplace của tôi?Bạn có thể xóa tài khoản thị trường Facebook của mình bằng cách làm theo các bước sau:

Để tắt thị trường trên ứng dụng facebook:

Để xóa tài khoản thị trường Facebook của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải Chọn Cài đặt Trong Tài khoản và Trang, nhấp vào Thị trường Ở bên trái của trang, dưới Thông tin Người bán, nhấp vào Xóa Trang của Tôi Nhấp vào OK Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp xóa tài khoản thị trường của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại facebook dot com / help / support-delete-page /.
 2. Mở ứng dụng Facebook Nhấn vào Thêm Nhấn vào Cài đặt Dưới Chung, nhấn vào Thị trường Tắt Bật thị trường (thao tác này sẽ tắt tất cả các tính năng của thị trường) Nhấn Lưu thay đổi. , vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại facebook dot com / help / support-delete-page /.
 3. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải Chọn Cài đặt Trong Tài khoản và Trang Ở phía bên trái của trang Dưới Thông tin Người bán Nhấp vào Xóa Trang của Tôi Nhấp vào OK9 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp xóa tài khoảnFacebookmarketplaceaccount, Pleecontactsupportatfacebookdotcom / help / support-delete-page /.

nội dung nóng